Rudolf Arčibald Rajs

Čujte Srbi

rukopis

Doktor Arčibald Rajs je stigao u Srbiju za vreme Prvog svetskog rata da bi prikupio dokumentaciju o zločinima nad srpskim stanovništvom. U međuvremenu je zavoleo duh i istoriju srpskog naroda i odlučio da sa Srbima ostane celog života.
Pred kraj života, on je u rukopisu ČUJTE SRBI ostavio svoj testament srpskom narodu, želeći da mu skrene pažnju na sve mane i opasnosti koje guše zdrav razvoj savremenog društva i državnosti. Napisao ga je davne 1928 godine ali su njegove teme i poruke aktuelne i u današnjim danima.


PDF BIBLIOTEKA
SVE BESPLATNE EKNJIGE