Ivo Andrić

IZABRANA PROZA

pripovetke

Pripovetke koje većinom govore o doživaljajima iz ranog detinjstva i mladosti, likova za koje se može uzeti da su to bile lično Andrić, mada on to nigde ne kaže direktno.
Tu je i njegova poznata pripovetka za decu "Aska i vuk", zatim pripovetka "Most na Žepi", čuvena "Priča o kmetu Simanu" kao i neke druge kratke priče.


PDF BIBLIOTEKA
SVE BESPLATNE EKNJIGE