Petar Kočić

JAZAVAC PRED SUDOM

satira

Ovo je napoznatije delo Petra Kočića, koje je zasnovano na istinitom događaju i stvarnom liku domišljatog seljaka Davida Štrpca, koji je zaista tužio jazavca pred austro-ugarskim sudom i dobio presudu u svoju korist.
Iza komične situacije suđenja jazavcu zbog pričinjene štete, mi saznajemo da ova satira, koja kritikuje državnu vlast i upravu, govori o teškom položaju stanovništva u Bosni za vreme Austrougarske aneksije.
U prvom planu je to činovnički i birokratski aparat Austrougarske Monarhije, dok idući dublje vidimo njen ponižavajući odnos prema domaćem čoveku u Bosni i Hercegovini.
Tako je od Davida Štrpca monarhija uzimala prevelike poreze, stoku, kažnjavala ga a najposle mu prisilno regrutovala sina i poslala u vojsku iz koje se nije vratio živ.


PDF BIBLIOTEKA
SVE BESPLATNE EKNJIGE