Zoran Perućica

LUDI ŠEŠIRDŽIJA

zbirka političkih satira

Zbirka političkih satira Ludi Šeširdžija kroz uspon i pad finansijskog moćnika i njegovih dvorjana, prikazuje razbuktale ambicije, mentalnu poremećenost, tupost, samoživost i beskurpuloznost pripadnika malograđanskog društva i njihove elite.
Cilj joj je da pomogne čitaocu da sam prepozna slične pojave, prvo kod sebe, a zatim i u svojoj, užoj i široj, okolini.


PDF BIBLIOTEKA
SVE BESPLATNE EKNJIGE