Bora Stanković

NEČISTA KRV

roman

Naslov dela koji glasi "nečista krv" bi se danas mogao prevesti kao "genetska mešavina" nagona i strasti svih temperamentnih predaka glavne junakinje Sofke.
Nakon oslobođenja Vranja od Turaka, na tom po mentalitetu vrlo specifičnom području, nastaje jedna turbulentna situacija. Srpsko stanovništvo napokon može da oseti prave slasti slobode, ali dešavaju se i nagle društvene promene mešanjem starog i novog sveta i običaja. Dok stara plemićka klasa siromaši i nestaje, nastaje nova bogata nezajažljiva klasa koja je spremna na sve, samo da bi se dokopala što većeg bogatstva i moći. U središtu romana je Sofka, putena lepotica, čija sudbina upada u vrtlog očevih interesa sa jedne strane, a sa druge požude i nastranih običaja kod primitivno-bludne i zaostale seoske sredine.


PDF BIBLIOTEKA
SVE BESPLATNE EKNJIGE