Ivo Andrić

OMER-PAŠA LATAS

nedovršeni roman

Nedovršeni Andrićev roman o velikom vojskovođi u osmanskom carstvu koji je objavljen dve godine posle autorove smrti.
Govori o Omeru-paši Latasu, koji je poreklom bio sa naših prostora, njegovom delu i liku tokom godina boravka i ratovanja u Bosni i Hercegovini, protiv domaćeg plemestva koje je podiglo pobunu jer se se protivilo sultanovim reformama.


PDF BIBLIOTEKA




SVE BESPLATNE EKNJIGE