Ivan Sokač - Ivan Lalović

PESME LJUVENE

zbirka ljubavnih pesama

U izdanju “Srpskog pera”, uz preporuku znamenitog Pera Zupca, objavljena je knjiga odabranih ljubavnih pesama Ivana Lalovića i Ivana Sokača, pripadnika one lirske struje našeg pesništva, koja ne poklanja anemične đinđuve praznoslovlja ni o čemu nadugačko, već velika iskustva srca, bogatim pesničkim instrumentarijem, daruje čitaocima za svaku priliku u kojoj sentiment ima glavnu reč.
Pesme koje Pero Zubac posebno izdvaja su, pesme Ivana Sokača: „Moje milo“, „Sve jeseni“, „Prošlost“, „Plačem tvoje suze“, „Rosa“, „Dvoje“ i „Anđeo“ a u odabiru pesama Ivana Lalovića to su: „Časovnik“, „Geografija jeseni“, „ Kofer“, „Povoljan vetar“, „Ne vidim Banovo brdo“, „Pismo“ i „Ako odeš“.


PDF BIBLIOTEKA
SVE BESPLATNE EKNJIGE