Džordž Orvel

ŽIVOTINJSKA FARMA

roman

Na jednoj farmi domaće životinje shvataju da njihovom gospodaru služe samo za iskorištavanje. Svaka od njih može da poživi onoliko dugo dokle on može da ubira korist od njihovog rada i dobija hranu od njihovog mesa. Shvataju da je čovek koji odlučuje o njihovim sudbinama, ustvari, njihov najveći neprijatelj. Zato one ubrzo podižu pobunu i nakon borbe oslobađaju farmu od gospodara koji beži odatle. Životinje konačno mogu da uživaju srećne u stečenoj slobodi jer je sada cela farma samo njihova ali...
to ne znači da je diktaturi i samovolji pojedinaca koji žele da gazduju zaista došao kraj!
Ovaj roman je alegorija na Oktobarsku revoluciju, podignutoj u Rusiji. Džordž Orvel ga je uperio direktno protiv Staljinove diktature gde ga poredi sa pokvarenom i prepredenom svinjom, koji uz pomoć svojih poslušnika zavodi strahovladu i sprovodi zločine.


PDF BIBLIOTEKA
SVE BESPLATNE EKNJIGE